Бургас, к-с ``Меден рудник`` бл. 25

Документи

Читалището е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел по Закона за народните читалища.

ЗАКОНОВА БАЗА
• Закона за народните читалища от 2009 год.
• Закона за обществените библиотеки от 2009 год.