Бургас, к-с ``Меден рудник`` бл. 25

Компютърни курсове

Начална компютърна грамотност

Обучението е с продължителност 40 учебни часа
Провежда се вечер от 18:00 до 20:00 часа.
Програмата обхваща Windows 7, Word  2007, Excel 2007 и Internet.
   – Windows 7 – основни обекти; файлова организация на данните и др.
   – Word – организация на екрана, въвеждане и редактиране на текст, формат на страници, рамка, постоянни заглавия, стандартни документи според изискванията на ЕС и др.
   – Excel  – организация на екрана, въвеждане на различни типове данни, формат на таблицата, обработка на данни с помощта на формули и функции, създаване и редактиране на диаграма, сортиране на данни и др.
   – Интернет – сърфиране, търсене, e-mail

Издава се удостоверение.
Такса – две вноски по 40.00 лв.
Курсове се организират всеки месец.  

При отказ от обучението по време на курса организаторът не върща внесените суми.

В цената и на курсовете по компютърно обучение са включени:
– материали под формата на книжка, които се ползват по време на обучението и след това остават за курсиста;
– допълнително безплатни самостоятелни упражнения.

Компютърна грамотност за напреднали

Обучението е с продължителност 40 учебни часа
Провежда се вечер от 18:00 до 20:00 часа.
Програмата обхваща Word 2007, Excel 2007 и Power Point 2007.
   – Word 2007 – форматиране на страница, символ и абзац, създаване на списъци, рамка и фон на абзац, многоколонен текст, графични обекти в страница на документ, представяне на текст в табличен вид и др.
   – Excel 2007 – формули, функции, графично представяне на данните, търсене и замяна, серийни данни, работа с абсолютни относителни адреси, организиране и управление на списъци и др.
    – Power Point 2007 – организация, основни обекти и инструменти, създаване на презентация, графични обекти в презентация, анимиране и др.

Такса – две вноски по 40.00 лв.
Издава се удостоверение.
Курсове се организират всеки месец. 
При отказ от обучението по време на курса организаторът не върща внесените суми.

В цената и на курсовете по компютърно обучение са включени: 
   – материали под формата на книжка, които се ползват по време на обучението и след това остават за курсиста; 
   – допълнително безплатни самостоятелни упражнения.