Бургас, к-с ``Меден рудник`` бл. 25

Библиотека

Библиотека

Библиотеката към читалището разполага с фонд от 27 354 библиотечни единици – книги, периодика, компактдискове, електронни заглавия, книги на аудиокасети.
От  2006 г. е въведена автоматизация на библиотечните процеси по пътя на книгата – обработка на документите, каталогизация, обслужване.
Читателите могат да заемат библиотечни документи за дома или да ползват на място в библиотеката; да презаписват заетите материали по телефона, месинджър или електронна поща chitalishte_km@abv.bg; да получават справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица.
Ежемесечно се закупува нова и разнообразна литература за деца и възрастни; организират се срещи с писатели и различни библиотечни инициативи с деца и ученици.
На разположение на ползвателите са 6 компютъризирани работни места с постоянен интернет достъп.  Има възможност за копиране, сканиране на части от книги, принтиране на материали от интернет, електронни справочници.
През годините библиотеката се развива и усъвършенства, за да успее да отговори адекватно на изискванията и потребностите на своите потребители, и да се превърне в модерна библиотека, която осигурява равен достъп до знание и информация за всички.

Читателите могат да получат от библиотеката следните видове услуги:
– заемане на библиотечни документи за дома или в библиотеката
– презаписване на заетите библиотечни материали на място, по телефона или skype: chitalishte_km-biblioteka
– получаване на справки и информация за литература по дадена тема, библиографски данни за дадено заглавие, сведения за определени събития или лица, указания за използването на библиотечните каталози, картотеки и библиографии, включително и електронните такива по e-mail – Читателят получава библиотечните материали по зададена от него тема на електронния си адрес. Сканираните материали не могат да надвишават 30 страници.
– сканиране и разпечатване на документи.
– участие в провежданите от библиотеката инициативи.
– ползване на услугите на всички допълнителни дейности, организирани и извършвани в библиотеката.Библиотеката работи от 09.00 до 12.30 и от 13.30 до 18.00 ч., от понеделник до петък.

Библиотека Библиотека Библиотека

Оставете коментар