Класове по Китара, Акордеон, Пиано. Школата има за цел да обогати не само общата култура на децата, но да развие и музикалната им култура. Изграждането на една културна и музикално образована личност е сложен и продължителен процес, свързан с любовта и разбирането на музиката; с развитието на способностите; с усвояването на много познания. А всичко това се постига с помощта на преподавателите в нашата музикална школа, където децата придобиват и натрупват знанията, необходими им за разбиране на изпълнителския процес. В музикалната школа се приемат ученици от 4-ри годишна възраст, като горна граница на възрастта на участниците няма.
Заниманията са индивидуални, два пъти седмично по 45 мин. и се провеждат в удобно за обучаемия време.
Таксата за учебната 2019/2020 година е месечна и се заплаща в края на предходния месец. Такса 73.00 лв.

В програмата на индивидуалното обучение са включени: основи на теорията; развитие на музикалния слух; ритмичното чувство; музикалното мислене и фантазия; памет, внимание, волеви и интелектуални качества.
Наред с учебния процес, децата, обучаващи се в музикалната школа имат възможност да се изявяват в многобройните концерти, конкурси и различни публични изяви, организирани на регионално и градско ниво.
Обучават се, както деца, посещаващи детски заведения, така и хора със завършено образование, стремящи се да повишат нивото си на културни и музикално грамотни личности. С изнасянето на малки концерти в училищата и детските градини в района се предвижда увеличаване на интереса към школата.

Оставете коментар