Бургас, к-с ``Меден рудник`` бл. 25

Правила

Правила и такси
 • Библиотеката работи от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 18:00 ч. Всеки може да стане читател, съблюдавайки правилата за обслужване.
 • При регистриране читателите се информират за видовете услуги, които могат да получат от библиотеката, за мястото и реда на получаването им, за задълженията и отговорностите, които поемат спрямо библиотеката, съгласно тези правила.
 • Всеки жител на град Бургас има право да ползва услугите на библиотеката, след регистрация и заплащане на регистрационна такса.
 •  При регистриране всеки читател се подписва на читателската карта и по този начин между него и библиотеката възниква договор за заем съгласно чл. 243 и чл. 249 от Закона за задълженията и договорите.
 • Записването в библиотеката става лично от лицето желаещо да ползва библиотеката с лична карта (или бележник за учениците) и такса регистрация определена от Читалищното настоятелство.
 • Библиотеката се ползва лично от лицето – читател.
 • Библиотеката предоставя за ползване библиотечни документи на своите читатели.
 • За дома се взимат до 5 /пет/ книги за срок от 20 дни.
  Книги от училищните списъци се взимат по 2 и не се презаписват.
 • При невъзможност книгите да се върнат в определения срок могат да се презапишат на място, по телефона или онлайн. /Не се отнася за учебна литература/.
 • При презаписване на част от взетите книги може да се вземе още само една.
 • Повредени или изгубени книги се закупуват или заплащат в петорен размер.
 • Читалнята се ползва от читателя с читателска карта + лична карта или такса регистрация за деня.

Настоящият текст е изготвен на основание Типови правила за обслужване на читателите и Наредба за запазване на библиотечните фондове. Той е неразделна част от Правилата за обслужване на читателите и е приет от Настоятелството на читалище “Св. св. Кирил и Методий 1985”.

 

Такса регистрация 

За деня1.00 лв.
Годишна персонална17.00 лв.
На две деца от едно семейство14.00 лв.
На дете+възрастен20.00 лв.
На двама възрастни от едно семейство23.00 лв.
На четирима и повече членове от едно семейство29.00 лв.
На пенсионери, студенти и ученици9.00 лв.
На двама пенсионери от едно семейство14.00 лв.
ГЛОБА ЗА ЗАКЪСНЕНИЕ
глоба за закъснение0.10 лв. на ден
книги от специално раздаване0.50 лв. на ден
Всеки първи понеделник от месеца – ден без глоби
  СПРАВКИ
Писмена справка от електронни източници1.00 лв.
Писмена тематична справка1.20 лв.
Писмена информационна справка по предварителна заявка (1-2 дни)1.20 лв.
Информационна справка по e-mail на тема 2.00 лв., мин. кредит10.00 лв.
Сканиране на материали статии от периодиката, части от книги и др.0.60 лв./стр.
Разпечатване на материалите0.20 лв./стр.

Онлайн справки – Skype – chitalishte_km-biblioteka

Всички услуги, регистрационни такси и глоби са определени от Настоятелството на Читалище „Св. Св. Кирил и Методий 1985”.

Оставете коментар